کارتون capitaine seasalt

کارتون capitaine seasalt / کاپیتان سی سالت
کاپیتان سی سالت به همراه دزدان دریایی خود به ۲۶ جزیره حروف الفبا سفر کرده و به صورت ماجراجویی های متعدد و استفاده از نقشه و کشتی، کلمات بسیاری را فرا می گیرند و یادگیری الفبای انگلیسی را برای کودک شما آسان می سازند.
این کارتون جز کارتون های اموزش غیر مستقیم خواندن و نوشتن می باشد و تماشای ان بعد از گذشت ۲/۵ سال از در معرض بودن مجاز می باشد.
سن: ۳ سال به بالا

تعداد حلقه: ۱

6,000 تومان

ثبت نام

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
ثبت نام

ورود به حساب کاربری

صفحه ورود