کارتون humf

داستان کارتون هامف / humf درباره یک خرس پشمالوی سه ساله است. او در مسیر ماجراجویی هایش، مسائل و مشکلات زیادی را می بیند و سعی می کند که آنها را با قدرت تخیل خودش حل کند.
این کارتون نکات آموزنده زیادی دارد، از جمله نکات زبان انگلیسی و مواردی که ممکن است در زندگی به فرزندتان کمک کند. مثلا یکی از نکات آموزشی انیمیشن Humf این است که هامف با دوستانش می روند به پارک و میبینند که زباله روی زمین ریخته است و با هم بحث میکنند و تصمیم میگیرند که زباله ها را جمع کنند. حین جمع کردند زباله ها مادر هامف سر میرسد و میبیند که هامف می خواهد پوست موز را بردارد و میرود جلو و درباره آن توضیح میدهد، مثلا میگوید که مراقب باشد چون پوست موز لغزنده است. همینطور کلی نکات دیگر که در قسمت های بعد بصورت غیر مستقیم به فرزندتان آموزش داده خواهد شد.
در کل کودکتان با تماشای کارتون Humf نکات زبانی و مسائل زندگی زیادی را یاد خواهد گرفت و این موضوعات باعث رشد هوش و ذهن و استعدادش خواهند شد. مخصوصا اینکه هدف اصلی از ساخت این کارتون خردسالان هستند و مسائل کارتون به گونه ای کنار هم چیده شده اند که برای آنها قابل درک باشد و بیشترین بازدهی را داشته باشند.
سن: بالای ۲ سال
تعداد حلقه: ۱ حلقه

6,000 تومان

ثبت نام

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
ثبت نام

ورود به حساب کاربری

صفحه ورود