کارتون Pajanimals

کارتون Pajanimals / پاجانیمالز یک مجموعه سریالی است که در طول هر قسمت شخصیت های آن آواز می خوانند، به سرزمین های عجیب و غریب سفر می کنند، چیز های جدیدی یاد می گیرند، ماجراجویی می کنند و فرزند شما را هم با خودشان در این آموزش ها همراه می کنند.
نکته مثبت آن در موزیکال، عروسکی و نمایشی بودنش است که باعث می شود هم، بچه های کوچک سریع جذبش شوند و هم آنها را به جنب و جوش و شناختن محیط اطرافشان وادارد و هم به صورت غیر مستقیم زبان انگلیسی را یاد دهد.
سن: بالای ۲ سال
تعداد حلقه: ۱ حلقه

6,000 تومان

ثبت نام

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
ثبت نام

ورود به حساب کاربری

صفحه ورود