کارتون your baby can read

کارتون your baby can read / یور بیبی کن رید
این کارتون چشم کودکان را به نحوه ی نوشتاری کلمات شرطی می کند و تا قبل از بیان هر کلمه، می تواند آن را بخواند و کودک را تشویق به همراهی و تعامل برای تکرار و‌ پاسخگویی با خود می نماید.
این کارتون جز کارتون های اموزش غیر مستقیم خواندن و نوشتن می باشد و تماشای ان بعد از گذشت ۲/۵ سال از در معرض بودن مجاز می باشد.
سن: بالای ۳ سال

تعداد حلقه: ۱

6,000 تومان

ثبت نام

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
ثبت نام

ورود به حساب کاربری

صفحه ورود